Tìm hiểu tính cách qua chữ viết

Tìm hiểu tính cách qua chữ viết

Chữ viết in đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện cá tính người viết. Thông qua nét chữ có thể đoán biết được tính cách, tinh thần, sức khỏe,… của chủ nhân. Vùng chữ Chữ viết được phân chia thành 3 vùng: Vùng trên cùng thể hiện ước mơ, khát vọng, sự sáng tạo. Vùng giữa có mối...